esteng

Projekteerijale (restaureerimine / renoveerimine)

Puithoonete ja -konstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine

Sealhulgas alateemadeks jaotatuna:

Kahjustuste tuvastamine ja ulatuse määramine

  • visuaalne (koos niiskusmõõtmistega)
  • seadmetega (boreskoop, resistograaf, ultraheli, heli)
  • koos konstruktsioonide avamisega

Biokahjustuste liigiline määramine

  • biokahjustuste (seen- ja mardikakahjustused) liigiline määramine ning aktiivsuse monitooringu teostamine (koostöös SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskusega)

Konstruktsiooni tugevusarvutused koos projektlahendusega